Tất cả bài viết

Urban Talk - Hip Hop: Rich or Poor

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đăng kí và tham dự Urban Talk Vol.2 vừa qua. Dưới đây là những dòng chia sẻ...

Urban Talk - Hip Hop: Rich or Poor

Wazzup !!!Nhân dịp Hip Hop ngày càng hội nhập và phát triển với cuộc sống thời đại, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình...