Hướng dẫn mua hàng

Đặt hàng trên website

Bước 1: Bạn có thể truy cập vào website www.pusw.club và thực hiện chọn sản phẩm thông qua các cách đơn giản sau:

- Nhập thông tin khi đã biết sản phẩm vào ô tìm kiếm, bạn sẽ có kết quả ngay sau khi hoàn thành.

- Ấn vào các danh mục sản phẩm bên trên để tìm kiếm.

Bước 2: Sau khi tìm được sản phẩm cần mua

- Nếu bạn ở trang sản phẩm, bạn có thể ấn THÊM VÀO GIỎ HÀNG.

- Sau đó bạn chọn số lượng sản phẩm muốn mua và thêm vào giỏ hàng.

* Lưu ý: Lập lại quá trình Thêm vào giỏ hàng nhiều lần đến khi bạn đã chọn đủ số lượng các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng.

Bước 3: Tại trang giỏ hàng

- Tại trang giỏ hàng, bạn có thể xem lại số lượng và số sản phẩm bạn cần mua đã đúng và đủ chưa.

- Bạn có thể bấm Xóa một sản phẩm hoặc cập nhật lại số lượng của từng sản phẩm.

- Nếu có yêu cầu đặc biệt cho đơn hàng, bạn có thể ghi thông tin vào phần Ghi chú đơn hàng

- Sau khi các thông tin bạn điền đã chính xác, hẫy nhấn THANH TOÁN để tiến hành thanh toán cho đơn hàng.