Preview Giới Thiệu2008 - PUSW được thành lập bởi Việt Max – Người tiên phong trong văn hoá Hip-Hop và Streetwear từ đầu những năm 90s tại Việt Nam.

PUSW là thương hiệu thời trang đường phố và tại Việt Nam đầu tiên tại Việt Nam và phát triển cộng đồng trên đa phương diện và định hướng lối sống tích cực.

Với 10 năm xây dựng và phát triển, PUSW được yêu thích trong được rất nhiều các bạn trẻ trong nước và quốc tế.