Ván Bỉm Sữa

SKU: CB062010 -1
1,100,000₫
Kích thước:

Mô tả

Ván Bỉm Sữa & Griptape 

Kích thước 7.0/7.75/8.0/8.25 

Sản phẩm liên quan

 Áo Xã Hội  Áo Xã Hội
680,000₫

Áo Xã Hội

680,000₫

 Mũ Xã Hội  Mũ Xã Hội
500,000₫

Mũ Xã Hội

500,000₫

 Mũ Xã Hội  Mũ Xã Hội
500,000₫

Mũ Xã Hội

500,000₫

 Ván Phở Trượt  Ván Phở Trượt
1,100,000₫
 Ván Xã Hội  Ván Xã Hội
1,100,000₫

Ván Xã Hội

1,100,000₫

 Ván Bỉm Sữa
 Ván Bỉm Sữa